Khóa học đào tạo chăm sóc da chuyên sâu

( Lượt xem 153 )

Sau khi kết thúc khóa học các học viên sẽ thành thạo và tự tin trong dịch vụ chăm sóc da chuyên sâu. Bạn sẽ nắm rõ các thao tác và kỹ năng trong việc chăm sóc da.